Kvinnor som äger

Här är några av världens starkaste kvinnor som aldrig ger upp kampen om sin mark, sin familj och hoppet om ett bättre liv.
we effect Mer Smak

Ur artikeln

Tack vare We Effect har dessa kvinnor, och tusentals andra, möjlighet till ett bättre liv.
FN menar att om kvinnor hade samma förutsättningar som män, skulle skördarna öka så mycket att fler än 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga.
We Effect stödjer kvinnliga jordbrukare på landsbygden genom långsiktiga biståndsprojekt med principen hjälp till självhjälp. Här är några av de tusentals kvinnor som fått ett bättre liv – tack vare We Effect.

Läs deras berättelser på weeffect.se