Content

Parallellt med min journalistiska verksamhet har jag uppdrag som redaktör och skribent för företag och organisationer. Som skribent producerar jag redaktionellt innehåll och i min roll som projektledare ansvarar jag för hela produktionskedjan i samarbete med kund. Här är några exempel på uppdrag i min roll som projektledare.

Mer Smak – Coop

Sedan 2010 har jag återkommande uppdrag för Vi Media. Jag producerar text och är projektledare för medlems-sidorna i Mer Smak – Coops medlemstidning och Sveriges nästa största kundtidning.

I Coops publikation Mer Smak, ansvarar jag för kommunikation av Coops medlemsprogram, kärnämnen och strategier. I nära samarbete med Coop har jag utvecklat vägar att kommunicera i syfte att förenkla och inspirera. För övrigt producerar jag reportage i ämnen som hållbarhet och bistånd. Initierat och ansvarar för nya publikationer hos Coop som har genererat mervärde för Vi Media.

Stockholmsregionen

Stockholmsregionen – RTK

En tidning från Regionplanekontoret och trafikkontoret.

Projektledare med ansvar för hela produktionen i samarbete med Tidningsmakarna – från idé till färdig produkt.

Tidningen vänder sig till beslutsfattare, arkitekter, byggbolag och samhällsplanerare. Innehållet speglar det regionala utvecklingsarbetet i regionen utifrån tillväxt, miljö och samhällsplanering.

Utmaningen i detta projekt var att sätta mig in i ämnen som var helt nya för mig. Att lära mig förstå komplicerade flöden och kommunicera på en nivå för en redan insatt målgrupp.

Läs ett helt nummer här:

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2008-4_tidning_stockholmsregionen.pdf

kaffe omslag

Kaffe – Gevalia

Ett magasin för kaffenördar

Projektledare med ansvar för hela produktionen i samarbete med Donald Boström – från idé till färdig produkt.

Du blir förvånad om hur mycket man kan skriva om denna magiska böna. Skönhetskurer, kaffekonst, kaffeprovning och utblick till coolaste kaffebaren i Rom.

En stor del av innehållet landade senare i Gevalias Coffeetablebook: Kaffe Kaffe Kaffe – En världshistoria.

Tack Gevalia och Donald Boström för förtroendet!

Mer smak

We Effect

Under flera år har jag haft återkommande uppdrag för We Effect (biståndsorganisation). Tillsammans med We Effect har jag rest till Guatemala, Nicaragua och Palestina. Syftet med uppdragen har varit att skildra livsvillkor för världens fattigaste och hur de med stöd från We Effect ges en möjlighet att få ett bättre liv. Reportage och texter från resorna har publicerats på We Effect hemsida, i tidningen Mer Smak och i tidningen Land.

ulla omslag

Ulla – Ullared

Ett magasin från Ge Kås i Ullared.

Projektledare med ansvar för hela produktionen i samarbete med Knix – från idé till färdig produkt.

Ulla fördubblade försäljningen, nominerades till Sveriges bästa kundtidning och lyftes ofta fram i media som ett ovanligt lyckat exempel på en kundtidning.

värdig entré

Värdig Entré – Statens Fastighetsverk

Ett projekt om tillgänglighet för alla.

Projektledare med ansvar för hela produktionen i samarbete med Spoon – från idé till färdig produkt.

Tidskriften”Värdig Entre” på uppdrag av Statens Fastighetsverk i samarbete med bland annat arkitekter, industridesigner och fastighetsförvaltare. Utgångspunkten för projektet var att alla besökare till kulturhistoriska miljöer ska kunna använda samma entré oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller med barnvagn.

Här kan du se resultatet!
https://issuu.com/kulturvarden/docs/vardig_entre_issu